Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet syftar till att säkra och höja kvaliteten på lärare och förskollärare samt tydliggöra det individuella yrkesansvar som legitimerade lärare och förskollärare har.

  •  Anställning: Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare anställas utan tidsbegränsning
  • Undervisning: Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning bedriva undervisningen
  • Betygssättning: Enligt huvudregeln ska betyg sättas av den eller de lärare som bedriver undervisningen
  • Undantag: Det finns dock vissa undantag från dessa huvudregler, se mer om i filen

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare (233 kB)

Senast granskad: 2016-11-04
Innehållsansvar: Rättssekretariatet