Överklaganden enligt skollagen

  • I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas.
  • Från 16 års ålder får man föra sin egen talan.

Stärkt rättssäkerhet

En av utgångspunkterna i den nya skollagen är att stärka barnens och elevernas rättssäkerhet. Därför kan fler beslut än tidigare överklagas. I 28 kapitlet i skollagen finns alla beslut som kan överklagas samlade. De beslut som får överklagas enligt skollagen är sådana som fattas av Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, kommuner och landsting, enskilda huvudmän samt av rektorn.

Överklaganden enligt skollagen (168 kB)

Senast granskad: 2016-11-07
Innehållsansvar: Rättssekretariatet