Registerkontroll av personal

För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs av Polismyndigheten. Den som inte visat registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Skolverket, Polisen och Sveriges kommuner och landsting har tillsammans tagit fram juridisk vägledning som guidar i vad som gäller för området. Läs hela pm:et för en fullständig bild.

Den juridiska vägledningen i korthet:

  • Den som ska arbeta eller på vissa andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister
  • Den som beslutar om att anställa, anlita eller ta emot någon i verksamheten, ansvarar för att utdraget har visats.
  • Det är den som ska visa registerutdraget som ska begära ut utdraget från Polismyndigheten.

Registerkontroll av personal (127 kB)

     
Senast granskad: 2016-11-07
Innehållsansvar: Avdelningen för juridik