Skolan och kyrkan

Skolor och förskolor vill ibland anordna samlingar i en kyrka eller någon annan religiös lokal. Det kan vara inom ramen för religionsundervisning, men också i samband med avslutning eller en högtid som exempelvis advent.

Två barn leker i snön

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte får finnas religiösa inslag. De fristående förskolor och skolor som har en konfessionell inriktning får dock ha sådana inslag i utbildningen, men inte i undervisningen.

Som en del i religionsundervisningen

Skolan eller förskolan får besöka en kyrka, moské, synagoga eller någon annan religiös lokal inom ramen för religionsundervisningen. Det ska då vara ett inslag i undervisningen som för- och efterarbetas av läraren.

Religiösa högtider ska behandlas i grundskolans undervisning, liksom traditioner med koppling till kyrkoåret. Det gäller även för andra skolformer som omfattas av skolplikten.

Samling vid avslutningar och högtider

En förskola eller skola bör alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla en avslutning eller en samling i kyrkan eller en annan religiös lokal. Skolan eller förskolan ska utforma samlingen så att alla elever kan delta. Föräldrarna ska kunna låta sina barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning.

Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.

Rektorn eller förskolechefen ska ha hela kontrollen över avslutningens eller samlingens innehåll och utformning.

Skolan och kyrkan (129 kB)
 

Senast granskad: 2016-11-07
Innehållsansvar: Rättssekretariatet