Skolbibliotek

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Till skillnad från tidigare gäller kravet på att elever ska ha tillgång till skolbibliotek nu för fler skolformer samt såväl för offentliga som fristående skolor.

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.

  • Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet.
  • Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta regleras i skollagen och bibliotekslagen.
  • Kravet på att elever ska ha tillgång till skolbibliotek gäller för såväl offentliga som fristående skolor.

Skolbibliotek (140 kB)


 

Senast granskad: 2016-11-07
Innehållsansvar: Rättssekretariatet