Skolskjuts

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs. Det kan handla om färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt. Ansökan om skolskjuts ska lämnas till kommunen eller skolan. Mer information får du från din kommuns webbplats eller genom att kontakta kommunens växel.

Rätten till skolskjuts gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleven går i den skola kommunen placerat dem i. Kommunen kan ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat dem i.

Behöver inte vara från hemmet

Kommunen får organisera skolskjutsverksamheten utifrån de trafikförhållanden som finns. Skolskjuts behöver inte anordnas från bostadsadressen eller anpassas till varje elevs skoltider. Det finns inget som hindrar att elever hänvisas till uppsamlingsplatser i hemmets eller skolans närhet. Men i vissa fall ska kommunen ta särskild hänsyn till om eleven har en funktionsnedsättning och om det finns behov att hämta eleven vid hemmet.

Skolskjuts (145 kB)

Senast granskad: 2015-06-18