Tillsyn och sanktioner

  • Tillsyn definieras i skollagen och bestämmelser om tillsyn samlas i ett särskilt kapitel.
  • Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen.
  • Verksamheterna ska, på begäran, lämna upplysningar och ge in handlingar till tillsynsmyndigheten.
  • Sanktioner som gäller alla huvudmän: anmärkning, föreläggande, och vite.
  • Sanktioner som gäller kommunala och enskilda huvudmän: tillfälligt verksamhetsförbud.
  • Sanktioner som rör kommunala huvudmän: statliga åtgärder för rättelse.
  • Sanktioner som rör enskilda huvudmän: återkallelse av godkännande eller av rätten till bidrag.
  • Skolinspektionen tar över tillståndsprövningen från kommunerna för fritidshem med enskild huvudman som är kopplade till en förskoleklass, en grundskola eller en grundsärskola. Det innebär att Skolinspektionen också tar över tillsynen över dessa verksamheter.
  • Skolinspektionen tar även över tillståndsprövning och tillsyn av fristående förskoleklasser som inte är kopplade till fristående grundskolor eller grundsärskolor.

  Tillsyn och sanktioner (108 kB)

Senast granskad: 2016-11-07
Innehållsansvar: Rättssekretariatet