Utlandsvistelse och skolplikt

  • Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikten gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands.
  • Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas ledighet eller fullgöra skolplikten på annat sätt.
  • Kommunen har ingen skyldighet att finansiera utbildning utomlands.

Skolplikt och rätt till utbildning

Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. 

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan antingen ansöka om ledighet, eller ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Dessa alternativ kan bara bli aktuella om eleven fortfarande betraktas som bosatt i landet. Om en elev varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten.

Utlandsvistelse och skolplikt (86 kB)

Senast granskad: 2016-11-07
Innehållsansvar: Rättssekretariatet