Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavarnas önskemål om placering vid en viss förskole- eller
skolenhet har betydelse. En förälder som inte har vårdnaden om barnet harinte samma inflytande. Vems önskemål som ska beaktas om föräldrarna har skilt sig och har gemensam vårdnad varierar mellan skolformerna.

  • Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem som barnet ska söka placering vid
  • Vårdnadshavarna måste vara överens om vid vilken enhet barnet ska söka placering vid när det gäller förskoleklass, grundskola och grundsärskola
  • Eleverna kan själva söka till gymnasieskola, gymnasiesärskola och de olika formerna a vuxenutbildning
  • Verksamheten måste alltid göra en sekretessprövning innan de lämnar uppgifter till vårdnadshavare eller föräldrar

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande (118 kB)

Senast granskad: 2016-11-07
Innehållsansvar: Rättssekretariatet