Läroplaner

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

omslag läroplan

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten. Läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2011.
Ladda ner/Beställ: Läroplan för förskolan. Reviderad 2010 Curriculum for the Pre-School Lpfö 98 Revised 2010

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11

omslag lgr 11

Grundskolans läroplan innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, syfte och centralt innehåll för förskoleklass respektive fritidshem samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2011.
Ladda ner/Beställ: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011

Läroplan för grundsärskolan, Lgrsär11

Omslag till läroplan för särskolan

Läroplanen för grundsärskolan är till sin första del som handlar om värdegrund i princip identisk med den för grundskolan, specialskolan och sameskolan. I den andra delen anges mål och riktlinjer för utbildningen. Den tredje delen innehåller kursplaner för grundsärskolan och kunskapskrav.

Läroplanen trädde ikraft den 1 juli 2011.
Ladda ner/Beställ: Läroplan för grundsärskolan

Läroplan för specialskolan, Lspec11

Läroplanen för specialskolan är till sin första del som handlar om värdegrund i princip identisk med den för grundskolan, grundsärskolan och sameskolan. I den andra delen anges mål och riktlinjer för utbildningen. Den tredje och fjärde delen innehåller syfte och centralt innehåll för förskoleklass respektive fritidshem och den femte delen innehåller kursplaner och kunskapskrav.

Läroplanen trädde ikraft den 1 juli 2011. 
Ladda ner/Beställ: Läroplan för specialskolan

Läroplan för sameskolan, Lsam11

omslag till läroplanen

Läroplanen för sameskolan är till sin första del som handlar om värdegrund i princip identisk med den för grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. I den andra delen anges mål och riktlinjer för utbildningen. Den tredje och fjärde delen innehåller syfte och centralt innehåll för förskoleklass respektive fritidshem och den femte delen innehåller kursplaner och kunskapskrav.

Läroplanen trädde ikraft den 1 juli 2011. 
Ladda ner/Beställ: Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läroplan för gymnasieskolan

Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppgifter, övergripande mål och riktlinjer samt examensmål och ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena.
Ladda ner/Beställ:  Gymnasieskolans läroplan 2011 Curriculum for the upper secondary school

Läroplan för gymnasiesärskolan

Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppgifter, samt övergripande mål och riktlinjer.
Ladda ner/Beställ:

Gymnasiesärskolans läroplan 2013

Läroplan för vuxenutbildningen 2012

Förordning om läroplan för vuxenutbildningen. Utfärdad den 22 november 2012. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013. Den ska tillämpas på kurser, delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni 2012.
Ladda ner/Beställ: Läroplan för vuxenutbildningen 2012

Senast granskad: 2015-10-12
Innehållsansvar: Rättssekretariatet