Kläder och skoluniformer

Vissa skolor i Sverige har infört krav på skoluniformer eller klädkoder. Men Skolverkets hållning är att detta inte är tillåtet.

Hur man klär sig handlar om individens frihet och integritet, det är ett uttryck för den grundlagsskyddade yttrandefriheten. I skollagen och läroplanerna slås fast att denna frihet och integritet är en del av den värdegrund som ska genomsyra skolan. Det slås även fast att det är skolans uppgift att låta varje enskild elev hitta sin unika egenart. Elevers klädsel och utseende är alltså ett individuellt uttryck som bestäms av eleverna själva. Elevers klädsel ska därför inte regleras i skolans ordningsregler om det inte absolut krävs av ordningsskäl (till exempel om det gäller användning av ytterkläder inomhus).

Det är alltså inte tillåtet att tvinga på elever viss klädsel, om skolan ändå gör det är det inte acceptabelt att bestraffa de elever som bryter mot klädkoden. Om du upplever att skolan inte följer lagen ska du i första hand vända dig till skolans rektor. Hjälper inte det kan du vända dig till kommunen eller det företag som driver skolan. Du kan även vända dig till Skolinspektionen för att göra en anmälan.

Senast granskad: 2017-09-20
Innehållsansvar: Avdelningen för juridik