Påverka i skolan och förskolan

I de lagar och regler som styr skolan och förskolan står det att elever och barn har rätt till inflytande. Elever i skolan ska också själva kunna ta ansvar för sin skolgång och få möjlighet till det.

I skolan har eleverna rätt till inflytande och ansvar, både när det gäller undervisningens utformning och arbetsmiljön.

Det kan handla om innehållet i undervisningen, hur skolans plan mot kränkande behandling ska se ut, skolans ordningsregler eller hur skolgården ska se ut. I varje klass och undervisningsgrupp ska eleverna kunna ta upp olika frågor med sina lärare.

Skolan ska samarbeta med hemmen och vårdnadshavarna ska kunna ha inflytande på verksamheten i skolan. Detta kan till exempel ske i olika forum för samråd.

Hur kan man påverka?

Om man har synpunkter på verksamheten i skolan eller förskolan vänder man sig till:

  • Lärare/förskollärare och annan personal – om det gäller frågor som handlar om klassen eller gruppen och det som händer en vanlig dag i skolan.
  • Rektor eller förskolechef – Rektorn eller förskolechefen är skolpersonalens chef och ansvarar för verksamheten. Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till läraren kan du istället vända dig till rektorn. Rektorn ansvarar också för frågor som till exempel arbetsmiljö, rutiner och säkerhet.
  • Huvudmannen – På kommunala skolor och förskolor är det kommunen som är huvudman. Hit vänder man sig om det gäller större frågor som rektorn inte kan göra något åt. Hit vänder man sig också om man tycker att rektorn inte lyssnar på åsikterna eller om man inte tycker att rektor gjort tillräckligt. Varje kommun ska ha rutiner för klagomål och synpunkter. Kontakta din kommun eller titta på deras webbplats för att ta reda på vad som gäller och vem du ska vända dig till.
  • Styrelsen för den fristående skolan eller förskolan –  Kommunerna har inte ansvar för fristående skolor. Här kan du vända dig till styrelsen för skolan. Även huvudmannen för den fristående förskolan eller skolan ska ha skriftliga rutiner för klagomål och synpunkter.

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet

Om du fortfarande inte är nöjd med hanteringen av situationen eller kanske anser att en kommun eller styrelse inte följer de bestämmelser som gäller kan du kontakta Skolinspektionen.

Skolinspektionen är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att all förskole- och skolverksamhet uppfyller kraven i de lagar och regler som gäller för verksamheten.

Senast granskad: 2012-08-20
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation