Föreskrifter, allmänna råd och SKOLFS

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter. En förutsättning är att regeringen har beslutat i en förordning att Skolverket får meddela föreskrifter inom ett visst område.

Sök SKOLFS på Skolverkets nya webbplats
Motsvarande information som på den här sidan finns på vår nya webbplats, som är under uppbyggnad. Gå gärna in och titta.

Sök förordningar och föreskrifter (SKOLFS) på beta.skolverket.se

Skolverket kan även besluta allmänna råd som är generella rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas i olika hänseenden. Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Skolverkets författningssamling - SKOLFS

SKOLFS är namnet på Skolverkets författningssamling som innehåller

  • Skolverkets samtliga utgivna föreskrifter sedan den 1 juli 1991
  • Skolverkets allmänna råd sedan 2000  
  • vissa förordningar för skolområdet som regeringen utfärdar och som regeringen bestämt ska kungöras i SKOLFS istället för i Svensk författningssamling
  • föreskrifter beslutade av Skolinspektionen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Föreskrifterna och de allmänna råden i SKOLFS numreras med dels ett årtalsnummer för det år under vilket de ges ut, dels ett löpande ordningsnummer. Du kan söka bland författningarna genom att klicka på länken nedan. Du har en mängd sökalternativ att välja på.

Gå direkt till Skolverkets författningssamling (SKOLFS)

Senast granskad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Rättssekretariatet