SKOLFS
  
Version
  
Gällande/Upphävd
  
SKOLFS skrivs årtal:nummer alternativt endast årtal. Till exempel 2003:1 eller 2003.
Text

Fras Alla ord Något ord
   
Nya författningar
  De senast tio utgivna författningarna

Gällande författningar
  Gällande författningar i numerisk ordning
  Gällande författningar sorterade efter uppslagsord

Upphävda författningar
  Upphävda författningar i numerisk ordning
  Upphävda författningar sorterade efter uppslagsord