Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunernas aktivitetsansvar omfattar ungdomar som inte har påbörjat, som har avbrutit eller som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning. Kommunerna ska löpande erbjuda individuellt anpassade åtgärder som i första hand syftar till utbildning. Kommunen ska även föra ett register över ungdomar i målgruppen. Uppgifterna från registret ska rapporteras till SCB.

Vad innebär kommunernas aktivitetsansvar?

Kommunerna ska löpande under hela året erbjuda ungdomarna individuella åtgärder. aktivitetsansvaret ska i första hand syfta till att motivera en individ att påbörja eller återuppta en utbildning. Så här kan arbetet se ut:

 1. Komma i kontakt med berörda ungdomar.
 2. Skaffa information om ungdomarnas sysselsättning.
 3. Registrera informationen  och skicka in uppgifterna till SCB.
 4. Erbjuda individuellt anpassade åtgärder till ungdomarna.
 5. Dokumentationsansvar

Det är viktigt att ta del av de allmänna råden i sin helhet med kommentarer och de hänvisningar som finns till gällande lagstiftning och regelverk. Det här är de allmänna rådens innehåll:

 1. Att styra och leda arbetet
 2. Löpande identifiera, informera och kontakta
 3. Lämpliga individuella åtgärder ska erbjudas
 4. Dokumentationsansvar
 5. Förande av register

Vilka ungdomar omfattas av aktivitetsansvaret?

Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om vilken sysselsättning ungdomar har som inte längre omfattas av skolplikt och som:

 • inte har fyllt 20 år
 • inte genomför eller,
 •  inte har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Beställ flyer till ungdomar om aktivitetsansvaret och deras rätt till stöd.

Just nu är flyern slut.Vi återkommer med information när den är beställningsbar igen.

Du kan ladda ned flyern som pdf, och skriva ut vid behov. Den är även möjlig att skicka till tryck för egen produktion.

Flyer till ungdomar om kommunernas aktivitetsansvar, pdf (1,5 MB)

flyer kommunernas aktivitetsansvar

Råd och vägledning för arbete med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Skolverkets allmänna råd syftar till att öka kommunernas möjligheter att bedriva insatser inom aktivitetsansvaret med systematik, kvalitet och likvärdighet. Våra webbsidor under fliken Råd och vägledning beskriver hur arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret kan bedrivas utifrån de allmänna råden

sidor Råd och vägledning

Kontakt

Vid frågor om aktivitetsansvaret, kontakta
Marianne Lindblå, Undervisningsråd
E-post: marianne.lindbla@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3571 

Vid frågor om insamling av data för register, kontakta
Statistiska centralbyrån, uppgiftslämnarservice
Telefon 010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00
E-post: uls@scb.se
Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad

Skolverket
Kristina Klerdal, Undervisningsråd
e-post: kristina.klerdal@skolverket.se
Telefon 08-527 331 38

Senast granskad: 2018-03-05