Ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar

För att ungdomar ska vara omfattade av kommunernas aktivitetsansvar måste flera kriterier vara uppfyllda. Vi rekommenderar därför att huvudman tar del av de allmänna råden. Där beskrivs vilka målgrupper som omfattas, samt vilka omständigheter ska vara uppfyllda.

Ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar

Ungdomen måste vara:

 • folkbokförd i kommunen,
 • Inte längre vara skolpliktig, och
 • Inte ha fyllt 20 år

Dessutom måste någon av punkterna  i listan nedan stämma in för att ungdomen ska omfattas av kommunernas aktivitetsansvar.

 • Genomför utbildning på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan,
 • Genomför inte utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, eller
 • Har inte fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Nyanlända ungdomar som har fullgjort sin skolplikt

Nyanlända ungdomar som inte är folkbokförda i landet omfattas i regel inte av aktivitetsansvaret. Nyanlända ungdomar som är folkbokförda i landet och som skulle ha omfattats av skolplikt om de varit i skolpliktig ålder, omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Se vidare allmänna råd.

Ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning

Enligt skollagen omfattar kommunernas aktivitetsansvar inte ungdomar som genomför utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Begreppet fullföljd utbildning  i samband med kommunernas aktivitetsansvar

Fullföljd utbildning omfattar:

Nationellt program

 • Ungdomar som uppfyller kraven för gymnasieexamen och har fått ett examensbevis efter avslutat nationellt program i gymnasieskolan
 • Ungdomar som fått ett gymnasiesärskolebevis efter avslutat nationellt program i gymnasiesärskolan.

Motsvarande utbildningar

Ungdomar som uppfyller kraven för gymnasieexamen  eller har fått ett gymnasiesärskolebevis eller liknande vid utbildning på:

 • Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå,
 • motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem, vissa avvikelser inom de nationella programmen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och vissa studier på folkhögskola, eller
 • utbildning vid internationella skolor och utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB).
 • Utbildning som genomförs på ett individuellt program i gymnasiesärskolan
Senast granskad: 2017-08-28