Förändringar i ämnesplaner

Från den 1 juli 2019 sker flera ändringar i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans ämnesplaner.

Naturbrukets byggnader med nya kurserna hästsportanläggningens skötsel och drift 1 och 2

Ett befintligt ämne med en kurs, byggnadsunderhåll, som i och med revideringen även får två nya kurser, hästsportanläggningens skötsel och drift 1 och 2.

Skötsel av utemiljöer med nya kursen banskötsel för hästsport

Ett befintligt ämne med kurserna skötsel av utemiljöer, beskärning och trädvård, skötsel av utemiljöer – specialisering som i och med revideringen även får en ny kurs banskötsel för hästsport.

Ridning och körning med nya kursen ridning för ridlärare

Ett befintligt ämne med kurserna ridning och körning, körning 1 och 2, ridning 1 och 2, som i och med revideringen även får en ny kurs ridning för ridlärare.

Specialidrott och teater för gymnasiesärskolan

Revidering av befintliga ämnen på grund av felaktigheter i kunskapskraven på nivå C och A.

Processteknik – kemi

Revidering på grund av felaktighet i befintlig SKOLFS

Ventilation – plåtslageri

Revidering på grund av fel kod på kurs ventilationsplåtslageri 1.

Systemkunskap

Revidering av ämnesplanen på grund av identifierat behov av uppdatering.

Senast uppdaterad 30 november 2018
c