Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen

Från och med den 1 juli 2019 sker flera ändringar i introduktionsprogrammen i gymnasieskolan.

Planera utbildningen på introduktionsprogram

Från den 1 juli 2019 ska planen för utbildningen på introduktionsprogram även innehålla information om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.

Läs mer om att planera utbildningen på introduktionsprogram

Preparandutbildningen försvinner

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val (det program som nu heter programinriktat individuellt val).

Läs mer om vilka introduktionsprogram som finnslänk till annan webbplats

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på språkintroduktion

Nyanlända elever som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper bedömda. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas. Reglerna trädde ikraft 1 juli 2018 men ska tillämpas på utbildning som påbörjas från och med 1 juli 2019.

Läs mer om att kartlägga kunskaper på introduktionsprogrammenlänk till annan webbplats

Migrationsverket ger svar på frågorlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 23 april 2019