Lagändring 2018-08-01: Studiehandledning på modersmål för nyanlända elever

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att stärka nyanlända elevers möjligheter att uppnå behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Bestämmelserna omfattar bland annat en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet.

Vad gäller för studiehandledning på högstadiet?

Nyanlända elever som börjar i högstadiet i grundskolan, specialskolan eller grundsärskolan ska få studiehandledning på modersmålet eller i sitt starkaste skolspråk om det inte är uppenbart onödigt. Studiehandledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs för att nå behörighet till gymnasiets nationella program.

Källa: 3 kapitlet 12 i § skollagen.

Senast uppdaterad 12 september 2018