Frågor och svar

Vad gäller kring legitimation för fritidspedagoger som utbildade sig före 1977 års högskolereform?

Så som den så kallade behörighetsförordningen ser ut nu kan de inte få behörighet för att undervisa i fritidshemmet. Anledningen är att den typen av utbildningar klassas som gymnasieutbildningar och det krävs en utbildning på högskolenivå eller motsvarande. Det är regeringen som skulle kunna ändra förordningen. Skolverket har haft en dialog med utbildningsdepartementet i frågan. Det handlar inte om att Skolverket ifrågasätter någons kompetens och erfarenhet.