Förändringar i läroplaner för grundskoleutbildningen från juli 2018

I juli 2018 trädde flera förändringar i kraft i läroplaner och kursplaner. Det gäller bland annat skrivningar om jämställdhet och förändringar i kursplanerna i moderna språk och teckenspråk. Förändringarna påverkar grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner.

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Jämställdhet i läroplanens del 1 och 2

Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018.

Läs de reviderade läroplans- och kursplanetexterna i Lgr 11 (finns i SKOLFS)länk till annan webbplats

Se ändringarna om jämställdhet i del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, med spåra ändringarPDF (pdf, 154 kB)

Stadieindelad timplan och förändringar i moderna språk och teckenspråk för hörande

Från höstterminen 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. Observera att för de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Se grundskolans timplan

Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad är kursplanerna i moderna språk och teckenspråk för hörande förändrade. Förändringarna innebär att det centrala innehållet i kursplanerna för språkval är uppdelade i årskurs 4–6 respektive 7–9 och att det finns kunskapskrav för årskurs 6.

Kursplanen i moderna språk i grundskolanlänk till annan webbplats

Kursplanen i teckenspråk för hörande i grundskolanlänk till annan webbplats

Stöd för dig som ska undervisa i moderna språk i årskurs 6

Som stöd för dig som ska undervisa i moderna språk i årskurs 6 finns tre poddar om det stadieindelade centrala innehållet, språkinlärning i mellanstadiet och betygssättning.

Stöd för dig som undervisar i moderna språk

Grundsärskolan

Jämställdhet i läroplanens del 1 och 2

Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018.

Läs förändringarna i del 1 och 2 i grundsärskolans läroplan i SKOLFSlänk till annan webbplats

Se ändringarna om jämställdhet i del 1 och 2 av läroplanen för grundsärskolan, med spåra ändringarPDF (pdf, 153 kB)

Stadieindelad timplan och förändringar i flera kursplaner

Från höstterminen 2018 är grundsärskolans timplan stadieindelad. Observera att för de elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Läs den stadieindelade timplanen för grundsärskolan

Som en konsekvens av att timplanen har blivit stadieindelad har förändringar skett i det centrala innehållet i kursplanerna för såväl ämnen som ämnesområden. Det centrala innehållet har delats upp för låg-, mellan- och högstadiet. För elever som läser ämnen finns kunskapskrav för slutet av lågstadiet för svenska eller svenska som andraspråk, matematik, natur- och samhällsorienterande ämnen.

Läs de förändrade kursplanerna

Konferens om förändringarna i grundsärskolan

Under hösten 2018 håller Skolverket konferenser om förändringarna i i timplanen, läroplanen och kursplanerna.

Läs mer om konferensen i kalendariet, och anmäl dig

Sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Jämställdhet i läroplanens del 1 och 2

Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018.

Läs förändringarna i del 1 och 2 i sameskolans läroplan i SKOLFSlänk till annan webbplats

Se ändringarna om jämställdhet i del 1 och 2 av läroplanen för grundsärskolan, med spåra ändringarPDF (pdf, 152 kB)

Stadieindelad timplan och förändringar i moderna språk och teckenspråk för hörande

Sameskolans timplan har blivit stadieindelad.

Läs den stadieindelade timplanen för sameskolan

Förändringen innebär att undervisningstiden i sameskolan utökas med 48 timmar språkval. Eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6.

Förändringen innebär vidare att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade och att betyg ska sättas från årskurs 6.

Kursplanen i moderna språk i sameskolanlänk till annan webbplats

Kursplan i teckenspråk för hörande i sameskolanlänk till annan webbplats

 

Specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Jämställdhet i läroplanens del 1 och 2

Läroplanens del 1 och 2 har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018.

Läs förändringarna i del 1 och 2 i specialskolans läroplan i SKOLFSlänk till annan webbplats

Se ändringarna om jämställdhet i del 1 och 2 av läroplanen för specialskolan, med spåra ändringarPDF (pdf, 151 kB)

Stadieindelad timplan och förändringar i moderna språk och teckenspråk för hörande

Från höstterminen 2018 är specialskolans timplan stadieindelad. Observera att för de elever som börjar årskurs 8, 9 eller 10 höstterminen 2018 ska den tidigare timplanen gälla hela högstadietiden ut.

Läs den stadieindelade timplanen för specialskolan

Förändringen innebär att eleverna ska få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 7 och att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade samt att betyg ska sättas från årskurs 7.

Kursplanen i moderna språk i specialskolanlänk till annan webbplats

Kursplanen i teckenspråk för hörande i specialskolanlänk till annan webbplats

Kursplan i moderna språk för döva och hörselskadade i specialskolanlänk till annan webbplats

 

Senast uppdaterad 17 januari 2019