Egenvård i förskolan och skolan

Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd medan hen är i förskolan eller skolan, till exempel hjälp att komma ihåg att ta medicin. Här kommer vi att publicera utförligare information om vad som gäller kring egenvård i förskolan och skolan.

Diabetes under skoldagen - plan för egenvård

Med den här blanketten kan skolor lägga upp en plan utifrån vilken hjälp en elev med diabetes behöver få under skoldagen.

Diabetes under skoldagen - plan för egenvårdPDF (pdf, 20 kB)

Senast uppdaterad 15 oktober 2019