Förskolechefen och rektorn

Alla förskolechefer och rektorer som huvudmannen anställer måste ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet. Här kan du läsa om vad regelverket kring förskolechefer och rektorer säger.

Skolverkets PM om Förskolechefen och rektornPDF (pdf, 153 kB)

Reglerna om rektorsutbildningen som beskrivs i PM:et har delvis ändrats.

Från och med den 1 juli 2019 kommer förskolechefen att benämnas rektor i stället.

Observera att delar av innehållet i PM:et ska ses över och behöver eventuellt revideras.

Senast uppdaterad 02 april 2019