Förskolechefen och rektorn

Det som tidigare hette förskolechef benämns nu som rektor. Alla rektorer och rektorer för förskolor som huvudmannen anställer måste ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet. Här kan du läsa om vad regelverket kring rektorer säger.

Skolverkets PM om Förskolechefen och rektornPDF (pdf, 153 kB)

Reglerna om rektorsutbildningen som beskrivs i PM:et har delvis ändrats.

Observera att delar av innehållet i PM:et ska ses över och behöver eventuellt revideras.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019
  • Regler och ansvar

    Rektor införs i förskolan

    Sedan den 1 juli 2019 benämns förskolechefer rektorer. I och med det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer.

  • Leda och organisera

    Leda och organisera utbildning

    Här hittar du som leder och organiserar skola, förskola eller vuxenutbildning stöd för att utveckla verksamheterna.