Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig myndighet för frågor om GDPR och persondataskydd.