Sveriges friskolor

Fristående skolor kan kontakta Friskolornas riksförbund för att få vägledning i GDPR.