Gymnasiearbetet i gymnasieskolan

För att få en gymnasieexamen måste man ha ett godkänt betyg på gymnasiearbetet. Här kan du läsa om vad som gäller kring gymnasiearbetet.

Vad är ett gymnasiearbete?

På alla nationella program i gymnasieskolan ska eleverna genomföra ett gymnasiearbete. Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng som genomförs inom ramen för examensmålen. Gymnasiearbetet ska relatera till examensmålen och vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för kommande högskolestudier eller det yrkesområde som programmet utbildar för. Därför är det naturligt att gymnasiearbetet genomförs i slutet av utbildningen. För att få en gymnasieexamen krävs ett godkänt betyg på gymnasiearbetet.

Källor: 16 kapitlet 26–28 §§ skollagen, 1 kapitlet 3 § och 4 kapitlet 1 § gymnasieförordningen, proposition 2008/09:199 sidan 118.

Bedömning och betyg

Vilka betyg kan man få på gymnasiearbetet?

Som betyg på gymnasiearbetet ska betygen E eller F användas. Betyget E ska användas om en elev har nått examensmålen för gymnasiearbetet. I annat fall ska betyget F användas. Betyg ska sättas efter genomfört gymnasiearbete.

Källor: 15 kapitlet 22 § och 25 § skollagen.

Vem sätter betyg på gymnasiearbetet?

För varje elev ska rektorn utse en lärare som är ansvarig för gymnasiearbetet. Den ansvariga läraren beslutar om betyget på gymnasiearbetet. Innan den ansvariga läraren beslutar om betyget ska en medbedömare, som har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om, yttra sig.

Källor: 4 kapitlet 4 § och 8 kapitlet 1 e § gymnasieförordningen.

Vad bedöms gymnasiearbetet utifrån?

Det finns inte någon särskild ämnesplan för gymnasiearbetet. I stället styrs gymnasiearbetet av examensmålen för varje program. Som en del av examensmålen ingår mål för gymnasiearbetet. Det är utifrån examensmålen som läraren bedömer elevens gymnasiearbete.

Källa: Examensmålen för respektive program.

Ska det finnas en medbedömare för gymnasiearbetet?

Ja, innan läraren sätter betyg på gymnasiearbetet ska en medbedömare ha yttrat sig. Medbedömaren ska ha erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om. Om eleven har genomfört gymnasiearbetet helt eller delvis som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare. För en elev på ett yrkesprogram ska medbedömaren ha erfarenhet av det yrkesområde som gymnasiearbetet handlar om.

Källor: 8 kapitlet 1 e § gymnasieförordningen.

Kan man använda sig av undantagsbestämmelsen i samband med gymnasiearbetet?

Undantagsbestämmelsen kan inte tillämpas vid betygssättning av gymnasiearbetet, eftersom gymnasiearbetet inte har några kunskapskrav. Gymnasiearbetet styrs istället av examensmålen för respektive program. Undantagsbestämmelsen ger endast möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven

Källa: 15 kapitlet 26 § Skollagen

Senast uppdaterad 19 augusti 2019
 • Gymnasieskola

  Gymnasiearbetet

  Här finns stöd om gymnasiearbetet för dig som är lärare. För att få en gymnasieexamen måste elever ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

 • Betyg

  Betyg på gymnasiearbetet

  Här kan du läsa om vad som gäller kring betyg för gymnasiearbetet i gymnasieskolan.

 • Stöd i arbetet

  Examensmålen i fokus

  Vinsterna när lärare går ihop och arbetar ämnesövergripande är många. Eleverna blir till exempel väl förberedda inför gymnasiearbetet.