Heltäckande slöja i skolan

Skolans utgångspunkt är att visa respekt för enskilda elevers val av klädsel, särskilt när det är fråga om religiösa uttryck. Här kan du läsa om vad som gäller kring heltäckande slöja i skolan.

Skolverkets PM om heltäckande slöja i skolanPDF (pdf, 226 kB)

Observera att delar av innehållet i PM:et ska ses över och behöver eventuellt revideras.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019
  • Regler och ansvar

    Skoluniform

    Skolverkets uppfattning är att skolor inte får ställa krav på skoluniform. Här kan du läsa om vad som gäller kring skoluniform.