Regler och ansvar

Sjukhusundervisning

Elever som är inlagda på sjukhus kan ofta få så kallad särskild undervisning. Här kan du läsa om vad som gäller kring undervisning på sjukhus.

Om hemundervisning i skollagen

Vad som gäller för hemundervisning beskrivs i 24 kapitlet 20–26 §§ skollagen.