Grundskola

Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan

Här hittar du kursplanen och kunskapskraven i idrott och hälsa i A3-format.

Grundskola

Kommentarmaterial till kursplan i idrott och hälsa

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna.

Grundskola

Bedömningsstöd i idrott och hälsa i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet idrott och hälsa i grundskolan.