Lärarlegitimation

Krav för att få anställning

Läs om vad som krävs för att du ska få en anställning utifrån reglerna om lärarlegitimation och förskollärarlegitimation.

Lärarlegitimation

Krav för att få undervisa

Läs om vad som krävs för att du ska få undervisa.