Barn i förskoleklass Undervisning

Förskoleklassen

Regler och ansvar

Skolplikt och rätt till utbildning

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om reglerna kring skolplikt och rätt till utbildning.

Inspiration

Källkritik i förskoleklass

Att prata källkritik med elever i förskoleklass är inte för tidigt om det är på deras nivå. Låt till exempel sagan bli utgångspunkt för roliga samtal om källor.