Illustration som visar att innehållet länkar till en kurs eller utbildning. Kurser och utbildningar

Rektorsprogrammet

Regler och ansvar

Skolchefen

Skolchefen hjälper huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Här kan du läsa om skolchefens ansvar.