Timplan

Timplanerna visar hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan olika ämnen. Här hittar du timplaner för olika skolformer.

Regler och ansvar

Skolplikt och rätt till utbildning

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om reglerna kring skolplikt och rätt till utbildning.

Barn som hjular. Elever och föräldrar

Ledighet under terminen

Regler och ansvar

Ledighet i skolan

Normalt är det rektorn som beslutar om en elev ska få ledigt från skolan. Här kan du läsa om vad som gäller kring ledighet i skolan.

Regler och ansvar

Frånvaro i skolan

Rektorn är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro. Här kan du läsa om vad som gäller kring frånvaro i skolan.