Skolan och kyrkan

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte får finnas religiösa inslag. Här kan du läsa om vad som gäller kring religiösa inslag i utbildningen och undervisningen.

Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen.

Att anordna samling i en kyrka eller någon annan religiös lokal inom ramen för religionsundervisning, eller i samband med avslutning eller en högtid som advent, är tillåtet för alla förskolor och skolor om det inte förekommer några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse.

Skolverkets PM om Skolan och kyrkanPDF (pdf, 128 kB)

Senast uppdaterad 28 juni 2019