Skoluniform

Skolverkets uppfattning är att skolor inte får ställa krav på skoluniform. Därför är det inte heller tillåtet med disciplinära åtgärder för att en elev inte har på sig skoluniform. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller kring skoluniform.

Är det tillåtet med skoluniform?

Får en skola införa skoluniform?

Skolverkets uppfattning är att skolor inte får ställa krav på skoluniform. Det kan finnas olika orsaker till att elever inte kan eller vill bära skoluniform, till exempel hälsoskäl. Rätten att ha på sig de kläder man vill kan också, åtminstone i viss utsträckning, omfattas av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Grundlagsskyddade rättigheter får bara inskränkas genom en ändring i lag om ändringen kan anses vara förenlig med grundlagen. Varken skollagen eller någon annan lag reglerar skolors rätt att kräva att elever bär skoluniform. Därför anser Skolverket att det inte finns något stöd för att skolor ska få ställa krav på att elever ska bära skoluniform.

Att eleverna på en skola väljer att bära likadana kläder kan också vara ett uttryck för yttrandefrihet. Det är alltså tillåtet, men det måste stå klart att ingen elev känner sig tvingad att bära kläderna. Eftersom det inte är tillåtet med krav på skoluniform är det inte heller tillåtet med disciplinära åtgärder för att en elev inte har på sig skoluniform.

Enligt skollagen och läroplanerna är individens frihet och integritet en del av den värdegrund som ska genomsyra skolan. Det är också skolans uppgift att låta varje enskild elev hitta sin unika egenart. Att välja sin klädsel kan vara ett sätt att göra det. Samtidigt har skolan ett tillsynsansvar och ett pedagogiskt ansvar. Det kan innebära att eleverna måste ha på sig kläder som är lämpliga, till exempel beroende på säkerhet, väderlek eller aktivitet. Andra faktorer som gör att skolor kan få inskränka elevers rätt att ha på sig vad de vill är andra elevers rätt till trygghet och studiero och behovet av en god arbetsmiljö. Det finns därför vissa möjligheter för skolor att reglera klädsel i sina ordningsregler, men ordningsreglerna måste följa lagen och andra författningar.

Källor: 2 kapitlet 1 § regeringsformen (1974:152), 1 kapitlet 4 och 5 §§ skollagen (2010:800).

Finns det skolor som infört skoluniform i Sverige?

Några skolor i Sverige har infört krav på skoluniform, men Skolverkets uppfattning är att det inte är tillåtet.

Om en skola infört skoluniform

Kan rektorn tvinga en elev att ha skoluniform?

Eftersom det inte är tillåtet med krav på skoluniform är det inte heller tillåtet med disciplinära åtgärder för att en elev inte har på sig skoluniform.

Vad kan man göra om en skola inför skoluniform?

Om du upplever att skolan inte följer lagen ska du i första hand vända dig till skolans rektor. Hjälper inte det kan du vända dig till kommunen eller det företag som driver skolan. Du kan också vända dig till Skolinspektionen för att göra en anmälan.

Vad kan jag göra om skolan gjort fel?

Källor: 2 kapitlet 9-10 §§ skollagen (2010:800), 6 kapitlet 10 § skollagen, 4 kapitlet 8 § skollagen, 26 kapitlet 3 § skollagen.

Vem bestämmer om skoluniform?

Vilka har bestämt att vi inte ska skoluniform i Sverige?

Det är riksdagen som stiftar lagar och de har valt att inte reglera frågan om skoluniform i skolförfattningarna eller någon annan lagstiftning. Skolverket tolkar därför skollagen och läroplanerna som att skolor inte får kräva att elever bär skoluniform. Rätten att ha på sig vilka kläder man vill kan dock styras av andra lagar, till exempel, åtminstone i viss utsträckning, den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Grundlagsskyddade rättigheter får bara inskränkas genom en ändring i lag om ändringen kan anses vara förenlig med grundlagen.

Källa: 2 kapitlet 1 § regeringsformen (1974:152).

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 03 september 2020

Innehåll på denna sida