Unga med skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter får man om det finns risk för att man ska utsättas för hot eller våld. Förskolor, skolor och fritidshem bör ha en handlingsplan för hur de ska hantera elever med skyddade uppgifter. Här kan du läsa om vad som gäller kring skyddade personuppgifter i förskolan, skolan och fritidshemmet.

Skolverkets PM om Unga med skyddade personuppgifterPDF (pdf, 1 MB)

Observera att delar av innehållet i PM:et ska ses över och behöver eventuellt revideras.

Senast uppdaterad 28 juni 2019