Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolor har ersatts med en ny rekommendation som gäller till och med den 1 april 2021. Rekommendationen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Läs här om rekommendationen som gäller från den 25 januari 2021länk till annan webbplats

Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor

Här hittar du samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Relaterat