Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 juni. Detta ger gymnasieskolor och vuxenutbildningen möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer till vuxna och det kan innebära att komvux fortsättningsvis i viss utsträckning bedriver undervisning på distans.

Läs mer om vad det innebär för gymnasieskolor och komvux

Mer information och stöd kring detta kommer löpande under vecka 23.

Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor

Här hittar du samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Frågor och svar

Stöd i arbetet

Relaterat