Förvärrat läge i förskolan och skolan väntas de kommande veckorna

Förskolan och skolan behöver vara förberedd på ökad smittspridning och ökad frånvaro bland lärare och elever de närmaste veckorna. I det läget är det viktigt att fokusera på undervisning och säkerställa att omsorgen för barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet kan ges. Det finns också möjlighet att införa fjärr- och distansundervisning.

Folkhälsomyndigheten bedömer att smittspridningen kommer att fortsätta vara på en mycket hög nivå de närmaste veckorna. Frånvaron riskerar därför bli ännu högre än vad den redan är på många förskolor och skolor.

Fokusera på undervisningen

Det förvärrade läget innebär ett ytterligare tryck på alla er som arbetar i förskola, skola och komvux.

Många av er är redan mitt uppe i en ansträngd situation och gör redan allt ni kan för att hantera situationen. Övergripande handlar det om att under den här perioden försöka hitta flexibla lösningar för att undervisningen ska kunna genomföras med rimlig kvalitet och i så stor utsträckning som möjligt utan att arbetsmiljön blir orimlig. Situationen kräver ett stort mått av pragmatism och flexibilitet där ni använder det professionella omdömet för att fortsätta att göra ert allra bästa för att undervisningen ska kunna bedrivas.

Fokusera på undervisningen och elevhälsouppdraget och prioritera bort arbetsuppgifter och uppdrag som ni bedömer inte är nödvändiga just nu.

Den tillfälliga förordningen gäller fortfarande, använd de möjligheter som den ger.

Fjärr- eller distansundervisning när det behövs

Undervisning i skolans lokaler gäller fortfarande för grundskola, gymnasieskola och komvux.

Men med kraftigt ökad smittspridning och hög frånvaro bland elever och lärare kan det vara nödvändigt att ge elever fjärr- eller distansundervisning under en begränsad tid.

  • Fjärr- eller distansundervisning kan användas när lärare eller elever är hemma på grund av att de har milda symptom eller väntar på testresultat. För att lärarnas arbetsbelastning ska bli rimlig kan det vara nödvändigt att hela klassen får fjärr- eller distansundervisning under den tiden.
  • Fjärr- eller distansundervisning kan också användas när en så stor andel av personalen är frånvarande att det tillfälligt inte går att bedriva verksamheten.

Huvudmannen kan fatta beslut om fjärr- eller distansundervisning i dessa situationer utan att samråda med det regionala smittskyddet.

Om man behöver gå över till fjärr- eller distansundervisning under en begränsad tid är det viktigt ta hänsyn till elevernas ålder, mognad, olika förutsättningar och behov. Elever som det inte är lämpligt att erbjuda fjärr- eller distansundervisning behöver i möjligaste mån kunna få undervisning i skolans lokaler.

Säkerställ omsorg för barn till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Planera och se till att det finns personal för att kunna hålla förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet öppna för barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Flera sektorer och branscher inom samhällsviktig verksamhet befaras vara mycket ansträngda en tid framöver och barnomsorgen är en nyckelfaktor för att andra samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera så bra som möjligt.

Gör en kontinuitetsplanering i verksamheten

Det är viktigt att huvudmän och rektorer gör en risk- och konsekvensanalys och vidtar åtgärder för att kunna upprätthålla verksamheten även om läget förvärras.

Möjlighet att lägga ut uppgifter på entreprenad

Den tillfälliga förordningen gör det möjligt att lägga ut vissa uppgifter på entreprenad utöver vad som gäller enligt skollagen.

Entreprenad under coronapandemin Länk till annan webbplats.

Möjligt att ta igen undervisning senare

Om det på grund av den svåra situationen inte går att ge eleverna den undervisning de har rätt till ger den tillfälliga förordningen möjlighet att ta igen den senare när smittspridningen har minskat.

Det är till exempel fortfarande möjligt att anpassa scheman och förlänga skoldagen, skjuta upp undervisning till nästa termin, förlänga läsåret, genomföra lovskola och ge undervisning under helger.

Mer information på Skolverkets webbplats

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Hantering av covid-19 i skolmiljö, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 januari 2022

Innehåll på denna sida