Frågor och svar om lagen som ger regeringen rätt att stänga skolverksamhet tillfälligt

Riksdagen har tagit beslut om en ny lag som gäller från den 21 mars. Lagen ger regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå. Här svarar vi på frågor om lagen.

Den nya lagen innehåller även bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Läs mer om lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Vilka omfattas om regeringen stänger förskolor och skolor?

Innebär den nya förordningen att alla förskolor, grundskolor och grundsärskolor stänger nu?

Nej, inte per automatik. Den nya lagen innebär att regeringen från den 21 mars har möjlighet att stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

Kommer stängningen omfatta alla barn?

Om regeringen tar beslut om att stänga vissa eller alla verksamheter, så har regeringen också tydliggjort att de kommer att säkerställa omsorg till barn och elever vars föräldrar har samhällsviktiga arbetsuppgifter. Detta gäller även barn i behov av särskilt stöd. Regeringen har utlovat ersättning till de föräldrar som måste stanna hemma på grund av en eventuell skolstängning.

Måltider när skolbyggnaden är stängd

Hur gör vi med måltider när skolbyggnaden är stängd?

Enligt skollagen har skolan en skyldighet att erbjuda näringsriktiga måltider till elever i grundskolan och motsvarande skolformer. I och med de nya bestämmelserna har regeringen och huvudmannen en möjlighet att tillfälligt stänga en skola, under vissa specifika förutsättningar. Att en skola är stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att lärare ändå undervisar på något av följande sätt:

  • Eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid.
  • Eleven och läraren är åtskilda både rum och tid.

Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls.

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram rekommendationer för kommuner.

Har gymnasieelever rätt till matersättning under den period som skolan är stäng och de studerar hemma? (Sveriges kommuner och regioner)länk till annan webbplats

Ansvar för tillsyn och stöd

Vad gäller för barn och elever som har behov av extra tillsyn och stöd?

Det är viktigt att hitta lösningar för de barn och elever som är i behov av särskilt stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt att till exempel ta del av undervisning på distans.

Det är en rekommendation att bedriva distansundervisning och rekommendationen ska förstås följas så långt som möjligt. Det finns dock ett utrymme för huvudmannen att fatta beslut om hur man kan lösa situationer för särskilt utsatta barn och elever.

Vem har tillsynsansvar för eleven när skolan är stängd eller när eleven får undervisning på distans?

Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven får den tillsyn som behövs i de fall en skola stänger eller när eleven får undervisning på distans.

Senast uppdaterad 27 mars 2020