Rekommenderad distansundervisning för gymnasiet och komvux

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva distansundervisning. Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor eller särskild utbildning för vuxna.

Möjlighet till distansundervisning utifrån ny förordning

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation så öppnas möjligheten för distansundervisning utifrån den förordning som regeringen fattade beslut om den 13 mars. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor finns redan i dag möjligheter att bedriva utbildning på distans.

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har information om vad som gäller för lärare kring arbetstider om det fattas beslut om att stänga skolor.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott på Sveriges Kommuners och Regioners webbplatslänk till annan webbplats

Skolahemma.se - stöd för distansundervisning

Ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Här hittar du myndighetsinformation, pedagogiskt material och stöd för att kunna undervisa på distans med digitala läromedel.

Skolahemma.selänk till annan webbplats

Pressmedelande: Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan

Online and distance learning recommended for upper secondary schools and municipal adult education

The Public Health Agency of Sweden recommends that Sweden’s upper secondary schools, municipal adult education, vocational higher education and higher education institutions move to online and distance learning. This recommendation means that all pupils and students in upper secondary schools and higher education institutions are not to go to their ordinary places of learning but are to study from home.

As a result of the Public Health Agency’s recommendation, the possibility of conducting online and distance learning based on the Government ordinance adopted on Friday, 13 March, is now open. Regarding municipal adult education, higher vocational education and training, universities and higher education institutions, online and distance learning opportunities are already in place.

The Government, together with the representatives of all parties in the Parliamentary Committee on Education, is urgently preparing an act to enable the Government to ensure care is available for children whose parents deliver vital public services should we find ourselves in a situation where preschools and compulsory schools need to be closed.

Avsändare till informationen är: Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skolverket och Universitets- och högskolerådet.

Senast uppdaterad 27 mars 2020