Tillfällig förordning gäller till 31 juli

Från den 1 april är det inte längre möjligt att använda fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin. Rektorns möjlighet att sätta betyg i vissa fall försvinner också.

Fokus på undervisning och elevhälsouppdrag

Den höga frånvaron under vintern har i vissa fall lett till att undervisning har gått förlorad, både på gruppnivå och individnivå. Konsekvenserna av pandemin behöver fortsatt hanteras och skolorna behöver prioritera undervisning och elevhälsouppdrag. Skolor behöver följa upp och ta igen de moment och delar av undervisningen som inte kunnat genomföras.

Huvudmän och rektorer behöver skapa förutsättningar för lärare och annan personal, och göra det möjligt för dem att fokusera på undervisning och elevhälsouppdrag. Det innebär att huvudmän kan behöva prioritera bort andra arbetsuppgifter och uppdrag och på andra sätt avlasta lärare.

Koll på pandemins påverkan

Använd möjligheter i tillfälliga förordningen

Den tillfälliga förordningen gäller till den 31 juli 2022 och det är fortfarande möjligt att:

  • Anpassa scheman och förlänga skoldagen.
  • Förlänga läsåret.
  • Genomföra lovskola.
  • Ge undervisning på helger.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Möjlighet till fjärr- och distansundervisning tas bort

Från och med den 1 april är det inte längre möjligt att använda fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin. Rektorns möjlighet att sätta betyg i vissa fall försvinner också.

Rekommendationer som finns kvar

För alla gäller fortsatt att stanna hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Vuxna som är ovaccinerade bör enligt Folkhälsomyndigheten vidta särskilda försiktighetsåtgärder, till exempel undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Detta ansvar ligger på individen. Förskolor, skolor och komvux har inte någon skyldighet att anpassa verksamheten för ovaccinerade individer.

Huvudmän har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte. Exempel på förebyggande åtgärder är att se till att det finns bra möjligheter till att tvätta händer, fortsätta med inarbetade rutiner kring städning och vädring och se över ventilation. Ett annat exempel är att fortsätta med viss verksamhet utomhus när det är möjligt, till exempel lektioner i idrott och undervisning i förskola och fritidshem.

Om skolan har en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 03 maj 2022