Frågor och svar

Varför finns kravet på lärarlegitimation?

Målet med legitimationskravet är att öka kvaliteten i den svenska skolan, höja statusen på yrket och göra det mer tydligt vad en lärare eller förskollärare är behörig att undervisa i. Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011.