Ansök med svensk examen

Du som har en lärar- eller förskollärarexamen kan ansöka om att få legitimation. Så här ansöker du med en svensk examen.

Det tar 15–30 minuter att göra en ansökan om du har dina intyg i ordning. Läs noga igenom hur ansökan går till innan du ansöker.

Ansök här

Ansök om legitimationlänk till annan webbplats

Innan du ansöker

Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du har dina intyg i ordning.

 • Du behöver ett examensbevis. Där ska framgå att du har en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen och att du har gått klart en lärar- eller förskollärarutbildning.
 • Vill du ansöka om att få fler behörigheter utöver din examen? Då måste du ha intyg som visar att du har rätt till dem.

Läs mer om vilka intyg som krävs längre ner på sidan.

Så här ansöker du

Klicka på länken Ansök om legitimation. I ansökningsformuläret får du veta allt du behöver för att göra din ansökan. Du hittar förklarande texter, intygsmallar och länkar till mer information.

Du kan göra din ansökan med eller utan BankID.

 • Med BankID: Skicka in din ansökan digitalt och ladda upp dina intyg till ansökan direkt.
 • Utan BankID: Skapa din ansökan i vårt digitala verktyg. Skriv ut, skriv under och skicka till:

Skolverket
Box 3023
169 03 Solna

Ansökningsavgift

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om en lärar- eller förskollärarlegitimation. Du som har en examen som är utfärdad före den 1 juli 2011 behöver inte betala någon avgift.

Mer om ansökningsavgiften

När och hur betalar jag avgiften?

När Skolverket har registrerat din ansökan skickar vi en bekräftelse. Där får du veta hur du betalar ansökningsavgiften.

Varför tar Skolverket ut en ansökningsavgift?

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för att handlägga ansökan.

De här intygen krävs

Examensbevis

Skicka en kopia på din behörighetsgivande examen när du ansöker om legitimation för första gången. Obs! Skicka in alla sidor i examensbeviset.

Du får i regel de behörigheter som följer av din behörighetsgivande examen. Om du vill bli behörig att undervisa i yrkesämnen behöver du ange vilka yrkesämnen du vill bli behörig att undervisa i.

Intyg över behörigheter som inte finns i examen

Vill du ansöka om behörigheter som inte ingår i din examen? När du ansöker om fler behörigheter måste du ange alla ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i. Du måste även skicka in intyg som visar att du uppfyller kraven för de ämnen, årskurser och skolformer som du ansöker om.

Behörigheter du kan få utöver din examen

Utbildningsintyg

 • Utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands.
 • Utdrag ur Ladok (högskolornas gemensamma system för dokumentation av studieresultat), för att intyga studier i Sverige. Obs! Det räcker inte med ett utdrag ur Ladok. Du måste också skicka med ett examensbevis.

Intyg över undervisningserfarenhet

Om du har undervisningserfarenhet kan du skicka med intyg från skolor i Sverige eller från svenska utlandsskolor. Använd dig av Skolverkets blankett för erfarenhetsintyg. Intyget ska vara underskrivet av rektor, förskolechef eller huvudmannen för den eller de skolor där du har undervisat.


Blanketter för erfarenhetsintyg:

Undervisningserfarenhet förskolanPDF (pdf, 387 kB)

Undervisningserfarenhet grundskolenivåPDF (pdf, 425 kB)

Undervisningserfarenhet gymnasienivåPDF (pdf, 527 kB)

Exempel på intyg för behörighet i vissa ämnen

 • Utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands.
 • Tjänstgöringsintyg där det tydligt framgår vilken befattning du haft, vilka arbetsuppgifter du haft och vilken tidsperiod du arbetat.
 • Yrkesbevis, certifikat och/eller intyg frånbranschutbildning.

Exempel:

Sally har en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i fotografi utöver sin gymnasielärarexamen. Hon har också arbetat som fotograf i tre år, både som frilans och på en tidningsredaktion. Hennes arbetslivserfarenhet motsvarar ämnesplanen i fotografisk bild. Sally styrker sin utbildning och sin arbetslivserfarenhet genom att skicka in:

 • studieintyg över yrkeshögskoleutbildning
 • tjänstgöringsintyg
 • rekommendationsbrev från kunder
 • registreringsbevis över näringsverksamhet från Bolagsverket.

Krav för att få behörighet i vissa ämnen

Intyg för behörighet i yrkesämnen

 • Tjänstgöringsintyg.
 • Yrkesbevis på att du arbetat exempelvis inom el och bygg eller som fartygsbefäl, sjökapten eller pilot.
 • Legitimation, till exempel för sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
 • Gesällbrev eller yrkesprov.
 • Intyg över KY- eller YH-utbildningar.
 • Intyg över eget företag (utdrag från Skatteverket, Bolagsverket eller revisor).

Exempel:

Aron har en lärarexamen och har arbetat som frisör med eget företag i många år. Han har sökt behörighet i ämnet hantverk med inriktning mot frisör. För att visa på sin yrkeskompetens skickar Aron in:

 • intyg från tidigare arbetsgivare
 • flera rekommendationsbrev
 • F-skattesedel från Skatteverket.

Krav för att få behörighet i yrkesämnen

Lagar och regler

Förordning om behörigheter och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326)länk till annan webbplats

Till toppen Gå till toppen på sidan