Krav för att få legitimation

För att få en legitimation krävs att du har en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen. Innehållet i din examen styr vilka behörigheter du får i din legitimation. Vad som krävs för att få en legitimation framgår av Skollagen och behörighetsförordningen.

Vad är en behörighetsgivande examen?

En behörighetsgivande examen är en examen som lärosätet utfärdar när du gått klart en lärar- eller förskollärarutbildning. Även personer med en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan ha en behörighetsgivande examen. Då krävs det att utbildningen i sig eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser motsvarar en svensk behörighetsgivande lärar- eller förskollärarutbildning.

Undantag från kravet på lärar- eller förskollärarexamen

Det finns undantag som gör att du kan få en legitimation trots att du inte har en lärar- eller förskollärarexamen.

Behörighetsförklaring från Skolöverstyrelsen

Fram till och med 1990 kunde Skolöverstyrelsen utfärda behörighetsförklaringar. Om du har en behörighetsförklaring kan du få en legitimation och den behörighet som framgår av behörighetsförklaringen För att få det måste du bifoga behörighetsförklaringen i din ansökan om lärarlegitimation.

Examina bara för undervisning i fritidshem

Du kan få en legitimation om du har en examen som bara är avsedd för arbete i fritidshem, till exempel en fritidspedagogexamen. Detta trots att en sådan examen inte är behörighetsgivande på samma sätt som en lärar- eller förskollärarexamen. I så fall krävs bland annat att din examen är äldre än dagens lärarutbildning och att du studerat minst ett av grundskolans ämnen i tillräcklig omfattning.

Läs mer om behörighet att undervisa i fritidshemmet

Normalt måste du ha legitimation och behörighet för att få undervisa i fritidshemmet, men det finns vissa undantag.

Du kan få legitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet om du har

  • en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
  • en äldre examen för arbete i fritidshemmet och minst en till skolform.

Du behöver varken legitimation eller behörighet för att få undervisa i fritidshemmet om du har en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog, till exempel en fritidspedagogexamen. Men det finns övergångsregler som gör det möjligt att få legitimation om du går en fritidspedagogutbildning.

Om du arbetar i fritidshemmet men inte undervisar behöver du ingen legitimation om du har utbildning och erfarenhet som främjar barnens utveckling och lärande.

Krav för att få legitimation för fritidspedagoger

Ingen legitimation trots lärar- eller förskollärarexamen

Om du ansöker om legitimation och det visar sig att det skulle ha funnits orsak att ta ifrån dig legitimationen om du redan vore legitimerad får Skolverket inte utfärda någon legitimation.

Frågor och svar

Du måste ha en lärar- eller förskollärarexamen för att få en legitimation. Om du inte har en examen kan du vidareutbilda dig. Vilken utbildning som passar bäst beror på dina tidigare erfarenheter och studier. Det finns olika vägar till examen.

Vidareutbildning av lärare (VAL)

VAL är en förkortad lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare eller förskollärare men inte har en lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningen bygger vidare på din arbetslivserfarenhet och dina tidigare högskolestudier. Alla som studerar inom VAL har en individuell studieplan.

Läs mer om VAL på Lärarhögskolan i Umeås webbplatslänk till annan webbplats

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

ULV vänder sig till dig som har en utländsk lärarexamen. Utbildningen är individuellt anpassad och varierar därför i längd och omfattning.

Läs mer om ULV på Stockholms universitets webbplatslänk till annan webbplats

Lärarutbildning

Det finns många olika lärarutbildningar som skiljer sig till studieform, omfattning och innehåll.

Läs mer om olika utbildningar på studera.nulänk till annan webbplats

Lärarlyftet

Du som är lärare och undervisar utan att ha behörighet i ett eller flera ämnen kan utöka din legitimation med fler behörigheter genom att gå Lärarlyftet. Skolverket erbjuder också kurser till fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen. Genom Lärarlyftet kan du också få hjälp att validera tidigare kunskaper och färdigheter.

Säkra behörigheten med Lärarlyftets kurser och utbildningar

 

Fram till slutet av år 1990 kunde Skolöverstyrelsen utfärda så kallade behörighetsförklaringar. En lärare med en behörighetsförklaring kan få en legitimation och den behörighet som framgår i behörighetsförklaringen. För att kunna ansöka om en legitimation på det sättet måste du bifoga behörighetsförklaringen.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

För att få en legitimation krävs att du har en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen. Utgångspunkten är att innehållet i din examen styr vilka behörigheter du får i din legitimation. En examen kan resultera i fler behörigheter än de som står i ditt examensbevis.

En behörighetsgivande examen är en examen som du får efter att ha gått klart en lärar- eller förskollärarutbildning. Även du som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan ha en behörighetsgivande examen. Då krävs det att utbildningen i sig eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser motsvarar en svensk behörighetsgivande utbildning.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Det finns inte någon särskild legitimation för specialpedagoger och speciallärare. Skolverket kan inte utfärda legitimation enbart utifrån en speciallärarexamen. För att få behörighet att undervisa utifrån en speciallärarexamen behöver du också ha en behörighetsgivande examen.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.