Krav för att få legitimation för fritidspedagoger

Det finns övergångsregler som gör att du som har en fritidspedagogexamen kan få en legitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet och i grundskolans årskurs 1–3 och eller 4–6.

Övergångsreglerna gäller bara dig som har en examen för arbete i fritidshem som är äldre än den grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem som infördes år 2011. För att du ska få en legitimation måste du också ha läst klart ämnesstudier i minst ett av grundskolans ämnen i tillräcklig omfattning. Det ska du har gjort inom din examen eller genom högskoleutbildning som du slutfört före den 1 december 2013. Detta måste också ha gett dig tillräcklig ämneskunskap. Hur mycket du läst i varje ämne avgör om du får behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 och årskurs 4–6.

Poängnycklarna visar vad som krävs för att bli behörig i ett ämne. I poängnyckeln för fritidspedagoger ser du startnivån av poäng som krävs utifrån den examenstyp du har. I poänggränser för äldre högskoleutbildning står det hur många poäng som krävs för att bli behörig i ett ämne i en årskurs.

Poängnyckel för fritidspedagoger (80 kB)PDF (pdf, 79 kB)

Poänggränser äldre högskoleutbildning (88 kB)PDF (pdf, 88 kB)

Behörighet att undervisa i grundskolan

Undervisning i årskurs 1–3

I din legitimation får du behörighet i de skolämnen, årskurser och skolformer som står i ditt examensbevis.

För att vara behörig att undervisa i årskurs 1–3 behöver du något av detta:

 • en grundlärarexamen för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • en äldre examen för arbete i minst en av årskurserna 1–3 i grundskolan (till exempel en lågstadielärarexamen)
 • en examen som ger behörighet att undervisa enligt behörighetsförordningen, om du har kompletterat din utbildning med kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en grundlärarexamen för arbete i förskoleklass och grundskolan
 • en fritidspedagogexamen för arbete enbart i fritidshem ihop med tillräckliga ämnesstudier inom eller utöver din examen.

Undervisning i årskurs 4–6

Din legitimation ger dig behörighet att undervisa i de skolämnen, årskurser och skolformer som står i ditt examensbevis.

För att vara behörig att undervisa i årskurs 4–6 behöver du något av detta:

 • en grundlärarexamen för arbete i årskurs 4–6
 • en grundlärarexamen för arbete i fritidshem
 • en ämneslärarexamen för arbete i årskurs 7–9
 • en äldre examen för arbete i minst en av årskurserna 4–6
 • en äldre examen för arbete i minst en av årskurserna 7–9
 • en fritidspedagogexamen för arbete enbart i fritidshem ihop med tillräckliga ämnesstudier inom eller utöver din examen.

Undervisning i årskurs 7–9

I din legitimation får du behörighet i de skolämnen, årskurser och skolformer som står i ditt examensbevis.

För att vara behörig att undervisa i årskurs 7–9 behöver du något av detta:

 • en ämneslärarexamen för arbete i årskurs 7–9
 • en ämneslärarexamen för arbete i gymnasieskolan
 • en äldre examen för arbete i minst en av årskurserna 7–9 i grundskolan
 • en äldre examen för arbete i gymnasieskolan.

Du som har en examen för arbete i årskurs 1–7 blir normalt behörig att undervisa i årskurs 1–7, inte årskurs 8–9.

Fritidspedagoger kan få behörighet

Du som har en fritidspedagogexamen eller en motsvarande examen som bara är för arbete i fritidshemmet kan söka behörighet.

Om du inom ramen för din examen har studerat ämnen i grundskolan kan du bli behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 och/eller 4–6.

Exempel:
Anita har en lärarexamen med inriktning fritidshem som hon blev klar med 2012. I sin examen har hon studier i matematik och engelska på 15 högskolepoäng vardera. Med så många poäng lever Anita upp till kraven för att bli behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–6 i matematik och engelska.

Om du utöver din examen har studerat ämnen i grundskolan kan du bli behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 och/eller 4–6. Men det gäller bara som du slutfört studierna före den 1 december 2013.

Exempel:
Jasmine har en fritidspedagogexamen som är utfärdad före den 1 juli 2011. Hon har också avslutat studier i samhällskunskap (5 högskolepoäng) och svenska (15 högskolepoäng) före den 1 december 2013. I sin legitimation kan då Jasmine få behörighet att undervisa i samhällskunskap i årskurs 1–3 och svenska i årskurs 1–6.

Vad krävs för att bli behörig i ett ämne?

De båda poängnycklarna nedan beskriver vad som krävs för att bli behörig i ett ämne. Du behöver läsa båda två för att få hela bilden.

Den första nyckeln beskriver den startnivå av poäng som krävs utifrån den examenstyp du har.

Poängnyckel för fritidspedagoger (80 kB)PDF (pdf, 79 kB)

Den andra nyckeln beskriver hur många poäng som krävs för att bli behörig i ett ämne i en årskurs.

Poänggränser äldre högskoleutbildning (88 kB)PDF (pdf, 88 kB)

Som fritidspedagog kan du även få behörighet utifrån lång erfarenhet av undervisning.

Krav för att få behörighet att undervisa

Behörighet i svenska ger inte behörighet i svenska som andraspråk

Du som är behörig i ämnet svenska i årskurs 1–3 blir inte längre automatiskt behörig även i ämnet svenska som andraspråk. Det gäller sedan den 1 december 2013.

Behörighet att undervisa i fritidshemmet

Det krävs normalt legitimation och behörighet för att få undervisa i fritidshemmet, men det finns undantag.

Du som har en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem kan bland annat få legitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet. Detsamma gäller för dig som har en äldre examen för arbete i fritidshemmet och minst en till skolform.

Du som har en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog, till exempel en fritidspedagogexamen, behöver varken legitimation eller behörighet för att få undervisa i fritidshemmet. Samtidigt finns det övergångsregler som gör att du kan bli legitimerad genom en fritidspedagogutbildning.

I fritidshemmet finns också personal som inte undervisar. Den personalen får arbeta i fritidshemmet utan legitimation om de har utbildning och erfarenhet som bidrar till barnens utveckling och lärande.

Utöka din legitimation med fler behörigheter – för fritidspedagoger

För dig som får legitimation för att du har en fritidspedagogexamen gäller särskilda regler om du vill komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Undervisningserfarenhet

Du kan få fler behörigheter genom att visa att du har lång erfarenhet av att undervisa.

Lång undervisningserfarenhet kan ge fler behörigheter

Högskolestudier slutförda före 1 december 2013

Du kan få fler behörigheter i grundskolans årskurs 1–6 om du har fullgjort ämnesstudier före den 1 december 2013. Läs mer om poänggränserna:

Poänggränser äldre högskoleutbildning (89 kB)PDF (pdf, 89 kB)

Praktisk–estetiska ämnen

Genom att studera via Lärarlyftet kan du få behörighet att undervisa i ett till praktiskt–estetiskt ämne i grundskolans årskurs 1–6.

Lärarlyftets kurser för fritidspedagoger

Speciallärarexamen

Om du har en speciallärarexamen kan du få behörighet att undervisa i

 • grundsärskolan
 • gymnasiesärskolan
 • särskild utbildning för vuxna
 • specialskolan

För att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna måste speciallärarexamen vara specialiserad mot utvecklingsstörning. Du kan inte få behörighet att undervisa inom särskilt stöd som speciallärare.

Du som redan arbetar i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna kan få läsa in en speciallärarexamen som är specialiserad mot utvecklingsstörning genom Lärarlyftet.

Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet

Komplettera din legitimation på andra sätt

För att få ytterligare behörighet på något annat sätt måste du först få kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en förskollärarexamen, grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. Det finns reglerat i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Läs mer i bilaga 2 till högskoleförordningen där kraven för respektive examen framgår (1993:100)länk till annan webbplats

Ansök om fler behörigheter

Du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter än de som står i din examen samtidigt som du ansöker om legitimation eller vid ett senare tillfälle.
Ansök härlänk till annan webbplats

Frågor och svar

Ja, det finns övergångsregler som gör att du som har en fritidspedagogexamen kan få en legitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet och i grundskolans årskurs 1–3 och 4–6.

Övergångsreglerna gäller bara dig som har en examen för arbete i fritidshem som är äldre än den grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem som infördes år 2011. För att du ska få en legitimation måste du också ha läst klart ämnesstudier i minst ett av grundskolans ämnen i tillräcklig omfattning.

Det ska du ha gjort inom din examen eller genom en högskoleutbildning som du slutfört före den 1 december 2013. Detta måste också ha gett dig tillräcklig ämneskunskap. Hur mycket du läst i varje ämne avgör om du får behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 och årskurs 4–6.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

För att få fler behörigheter på något annat sätt måste du först skaffa dig kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en förskollärarexamen, grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.

Du kan också få behörighet genom lång undervisningserfarenhet eller genom att läsa kurser inom Lärarlyftet för fritidspedagoger.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.