Behörigheter enligt Gy25

Inför att Gy25 träder i kraft 2025 så behöver också din lärarlegitimation uppdateras. För dig som redan har en legitimation sker detta automatiskt och kostnadsfritt. Läs mer här om vad som gäller för behörigheter enligt Gy25.

Information till dig som redan har en legitimation

Du som har fått ett beslut före 1 juli 2024 och har en lärarlegitimation med minst en behörighet på gymnasienivå kommer att få ett avgiftsfritt beslut om ny legitimation hösten 2024. Du ska därför inte göra någon ansökan. Om du väljer att göra en ansökan innan (eller efter) du får ditt avgiftsfria beslut måste du betala en handläggningsavgift på 750 kronor.

Drygt en månad Innan vi skickar ditt avgiftsfria beslut kommer du att få ett informationsbrev om att vi kommer fatta beslut om att lägga till behörigheter i din legitimation.

För att se vilka ämnen i Gy11/Gysär13 som ger behörighet i ämnen i Gy25 kan du använda vår behörighetsnyckel.

Ämnen i Gy11 som har motsvarigheter i Gy25

Ämnen i GySär13 som har motsvarigheter i Gy25

Du är behörig i ett ämne som kräver bedömning av en handläggare

Beslutet kommer inte vara automatiskt om vi behöver titta på din yrkesbakgrund för att kunna avgöra vad du ska få för behörigheter i Gy25. I vissa fall kommer vi även behöva be dig att skicka in fler handlingar. Även detta beslut kommer att vara avgiftsfritt och du ska inte göra någon ansökan.

Du är enbart behörig i ett ämne som inte får någon motsvarighet i Gy25

Om du enbart är behörig att undervisa i ett ämne som inte får någon motsvarighet i Gy25 behöver du göra en ansökan för att få behörighet i något ämne i Gy25. En sådan ansökan kostar 750 kronor.

Information till dig som ska ansöka om legitimation/komplettera legitimation

Från och med 1 juli 2024 kommer du kunna ansöka om att få behörighet i ämnen i Gy25. Du som får beslut från och med 1 juli 2024 och framåt kommer även få behörighet att undervisa i motsvarande ämne/ämnen i Gy25 om det finns en motsvarighet. Det gäller även för dig som har ansökt före 1 juli 2024 men som får ditt beslut efter 30 juni 2024.

Läs mer om Gy25

Senast uppdaterad 27 juni 2024

Innehåll på denna sida