BEHÖRIGHETER

Se vilka behörigheter ämnen i Gy11 motsvaras av i Gy25

Många av ämnena i Gy11 kan ge behörighet i ämnen i Gy25. Sök på ett ämne som finns i Gy11 för att se motsvarigheter i Gy25.