Frågor och svar

Hur lång är handläggningstiden?

För dig med utländsk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen är handläggningstiden 4–6 månader. Det är en lång handläggningstid för att vi behöver kontakta andra myndigheter och lärosäten under handläggningen. Om du måste komplettera din ansökan så meddelar vi det via e-post. Därför är det viktigt att du gett oss en e-postadress som du kontrollerar regelbundet.

Källor: 4 kapitlet 3 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.