Vad händer efter beslutet?

När du har fått din legitimation registrerar vi dina behörigheter i lärar- och förskollärarregistret. Om du inte får en legitimation beror det oftast på att du inte har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Det kan också bero på att något saknades i din ansökan.

Skolverket skickar beslutet i första hand till den mejladress du gett oss och i andra hand till din folkbokföringsadress.

Om du får legitimation

Legitimationen följer med som en bilaga i samma mejl som du får ditt beslut. När du har fått legitimation som lärare eller förskollärare behöver du inte registrera dig någon annanstans. För att hitta ett arbete vänder du dig direkt till en arbetsgivare eller till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Om du inte får legitimation

Den vanligaste orsaken till att du inte får någon legitimation är att du inte kan visa att du har en behörighetsgivande lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.

Har du fått avslag på din ansökan och vill gå en svensk lärar- eller förskollärarutbildning? Då ska du kontakta studievägledningen vid ett universitet eller en högskola som erbjuder lärar- eller förskollärarutbildning. Universitetet eller högskolan kan även bedöma vilka tidigare meriter du kan tillgodoräkna dig.

Om du har fått ett avslag med krav på kompensationsåtgärder rekommenderar vi att du läser kompletterande högskolestudier eller gör praktik. Du som har en lärar- eller förskollärarutbildning från EU/EES eller Schweiz kan också välja att skriva ett prov. När du har genomfört dina studier, din praktik eller ditt prov är kan du ansöka om legitimation igen.

Sök efter utbildningar på studera.nulänk till annan webbplats

Kompletterande utbildning för utländska lärare och förskollärare (ULV)länk till annan webbplats

För dig med utbildning från EU, EES eller Schweiz:
Lämplighetsprov på Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Om vi avvisar din ansökan

Om vi avvisar din ansökan beror det på att vi inte har kunnat pröva din ansökan för att något saknades. Några vanliga orsaker till att vi avvisar en ansökan är att vi inte har fått in

  • ansökningsavgiften från dig
  • en underskriven ansökningsblankett
  • nödvändiga intyg eller handlingar.

För att vi ska pröva om du har rätt till legitimation behöver du göra en helt ny ansökan.

Beslut om yrkeskvalifikationer

Har du ansökt om legitimation med en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen från ett EU- eller EES-land? Då innehåller beslutet även en bedömning av dina yrkeskvalifikationer. Men det räcker inte med ett erkännande av dina yrkeskvalifikationer för att få arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige. Du behöver också en lärar- eller förskollärarlegitimation. Om Skolverket inte kan erkänna dina yrkeskvalifikationer står det i ditt beslut. Då talar vi även om vad du kan göra för att få dina yrkeskvalifikationer erkända.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om legitimationsvillkor för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Så här överklagar du

Om du tycker att Skolverket har fattat fel beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ha kommit in senast tre veckor efter att du har tagit emot beslutet. Du överklagar genom att skriva till Skolverket och motivera varför du inte är nöjd med beslutet. Överklagan ska innehålla

  • ditt ärendenummer
  • hur du tycker att beslutet borde ändras
  • varför du tycker att beslutet borde ändras.

När Skolverket fått din överklagan granskar vi ditt ärende på nytt för att se om det finns skäl för oss att ändra vårt beslut. Om vi inte tycker att det gör det, så skickar vi ditt ärende vidare till Förvaltningsrätten som gör en egen bedömning.

Skicka eller lämna in överklagan till:

Skolverket
106 20 Stockholm

Du kan också mejla:

E-post till skolverket@skolverket.se

Förvaltningsrätten i Stockholmlänk till annan webbplats

Register över legitimerade lärare och förskollärare

Skolverket har ett register över alla legitimerade lärare och förskollärare. Registret används av huvudmän, rektorer och Skolinspektionen för att ta reda på om en lärare eller förskollärare har legitimation och behörighet.

Begär utdrag ur lärar- och förskollärarregistret

Senast uppdaterad 09 mars 2020

Frågor och svar

Om du överklagar Skolverkets beslut prövar vi först om vi kan ändra det. Skolverket överlämnar alla ärenden som kommit in till oss i rätt tid till Förvaltningsrätten i Stockholm, oavsett om vi utifrån vår bedömning ändrat beslutet eller inte.

Källa: Bland annat 45 § och 46 § förvaltningslag (2017:900).

Nej, vi skickar ut beslut och legitimationshandlingar elektroniskt till den e-postadress som du uppgett när du ansökte.

Om det inte finns någon e-postadress skickar vi beslutet och legitimationshandlingarna till din folkbokföringsadress.

Nej, vi utfärdar inte lärarlegitimationer på engelska. Vi kan däremot utfärda ett intyg på engelska om att du har en svensk lärarlegitimation. Om du vill ha det ska du skicka ett mejl med din begäran till oss.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se