Frågor och svar

Jag har en fritidspedagogexamen. Kan jag få legitimation och behörighet att undervisa i grundskolan?

Ja, det finns övergångsregler som gör att du som har en fritidspedagogexamen kan få en legitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet och i grundskolans årskurs 1–3 och 4–6.

Övergångsreglerna gäller bara dig som har en examen för arbete i fritidshem som är äldre än den grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem som infördes år 2011. För att du ska få en legitimation måste du också ha läst klart ämnesstudier i minst ett av grundskolans ämnen i tillräcklig omfattning.

Det ska du ha gjort inom din examen eller genom en högskoleutbildning som du slutfört före den 1 december 2013. Detta måste också ha gett dig tillräcklig ämneskunskap. Hur mycket du läst i varje ämne avgör om du får behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 och årskurs 4–6.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.